Coaching en expertise

Je kan Impact Wizard volledig zelfstandig doorlopen. Je vult de vragen dan zelf in, of in overleg met stakeholders.
Misschien heb je liever dat iemand extern je impactevaluatie (even) in goede banen leidt. Of je zoekt iemand met specifieke expertise voor bijvoorbeeld het verzamelen of analyseren van impactdata.
Bekijk welk profiel past bij jouw vraag en neem gerust contact op met deze coaches en organisaties. Ze volgden een opleiding rond impactevaluatie bij de Sociale InnovatieFabriek.

Een aantal van deze coaches of organisaties kan je ook een licentie sleutel bezorgen, zodat je Impact Wizard kan blijven gebruiken na de gratis testperiode.
Heb je geen band met deze organisaties, dan kan je een licentie sleutel aanvragen. Voor 120€ excl. btw kan je een vorming bijwonen en de Impact Wizard een jaar gebruiken. Stuur hiervoor een mail naar info@impactnetwerk.be.

 • Annick Gommers
 •   annick@kenteradvies.be
 •   0485 49 28 29
 •   http://www.kenteradvies.be
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Wij zijn gediplomeerde impactmanagers en ervaren in impactevaluatiemethoden (outcome mapping, outcome harvesting, case studie onderzoek, contribution analysis, …) en bijhorende dataverzamelingstechnieken (interviews, focusgroepen, survey, …). We ondersteunen u graag om uw impact te vergroten en zo bij te dragen aan de SDG’s!
 • Annick Verstraelen
 •   annick.verstraelen@gmail.com
 •   +32 486 750 180
 •   http://linkedin.com/in/annickverstraelen
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Ervaringsdeskundige in ontwikkelingssamenwerking, project management in landbouw, klimaatsveranderingen en post-harvest management, in het bijzonder voor het opstellen van baseline en end-of-project reports. Rapporteren omtrent output, outcome en impact ten gevolge van project implementatie. Meest vertrouwd met faciliteren van kwalitatieve technieken zoals focusgroepsdiscussies, halfgestructureerde intervieuws en participatieve methodieken, PRA, mapping en op maat ontwikkelde technieken.
 • Corina Dhaene
 •   corina.dhaene@ace-europe.be
 •   015/34.88.84
 •   http://www.ace-europe.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met training en coaching van processen binnen organisaties en met evaluaties. We werken voor ontwikkelingsNGO's en sociale organisaties en ook voor overheden (lokale, regionale en nationale).
 • Damien Versele
 •   damien@talentum-coaching.be
 •   0494/89.64.23
 •   http://www.talentum-coaching.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Ondersteuning van het actie-onderzoek ‘meten van de maatschappelijke impact van je organisatie’ en begeleiding van de impactmeting van organisaties.
 • Edith Kroese
 •   edith@avance-impact.nl
 •   ++31 20/625.60.76
 •   http://www.avance-impact.nl/nl/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Het Nederlandse impact consultingbureau Avance beleeft drukke tijden sinds het startte in 2002. Van een programma impactvol opstarten tot het bijsturen van bestaand initiatieven om impact te maximaliseren : Avance biedt verschillende diensten aan. Ze werkten onder andere voor goede doelen organisaties, impact financiers en sociale ondernemingen.
 • Eveline Durinck
 •   Eveline.Durinck@ideaconsult.be
 •   +32 02/300 .85.12
 •   http://www.ideaconsult.be/index.php?lang=nl
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Eveline is werkzaam bij IDEA Consult sinds 2008 en is gespecialiseerd in impactmetingen en evaluaties. Eveline was coach binnen het actie-onderzoek maatschappelijke impactmeting van de Sociale Innovatiefabriek. Ze heeft eveneens voor de Sociale Innovatiefabriek een methodologisch kader voor impactmeting opgesteld en een eerste nulmeting hiervoor uitgevoerd. Op dit moment werkt Eveline aan de maatschappelijk impactmeting van Troeven, de digitale zorgmunt in Turnhout. Daarnaast heeft Eveline ook de economische en wetenschappelijke impact van diverse innovatieve organisaties en projecten in kaart gebracht, zoals van Flanders’ FOOD, van de Interdisciplinaire Coöperatieve Onderzoeksprojecten (ICON) van iMinds en van de Vlaio innovatiesteun aan bedrijven.
 • Hade Bamps
 •   hade@levuur.be
 •   0472/27.64.33
 •   http://www.levuur.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.
 • Isabelle De Voldere
 •   Isabelle.DeVoldere@ideaconsult.be
 •   02/300 85 04
 •   http://www.ideaconsult.be/index.php?lang=nl
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Isabelle is team leader en expert bij IDEA Consult. In de voorbije jaren heeft Isabelle voor diverse organisaties in Vlaanderen en internationaal hun multidimensionale impact - economisch, technologisch/wetenschappelijk, katalytisch, maatschappelijk - op de regionale economie in kaart gebracht. Dit deed ze o.a. voor de strategische onderzoekscentra imec, VITO en iMinds, Holst Centre (NL), maar ook voor VLIZ, VRT, drie Gentse festivals, Tomorrowland en de Sociale Innovatiefabriek. Isabelle was ook coach binnen het actie-onderzoek maatschappelijke impactmeting van de Sociale Innovatiefabriek. Momenteel begeleidt ze cc De Werf in Aalst bij het analyseren van hun economische impact op de regio.
 • Jan Janssen
 •   jan@co2logic.com
 •   +32 (0)494 18 02 87
 •   http://www.co2logic.com/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Jan heeft 10 jaar ervaring als consultant m.b.t. duurzaamheid en MVO. Vooral op het vlak van milieu- en klimaatimpacten. Jan gebruikt deze ervaring ook bij het begeleiden van organisaties of sociaal ondernemers die een bredere en meer fundamentele impactanalyse willen uitvoeren. Jan is ook actief binnen de actie-onderzoeken impactmeting van de Sociale InnovatieFabriek.
 • Lien De Ruyck
 •   hello@lienderuyck.be
 •   0498 22 76 43
 •   http://www.lienderuyck.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Freelance creative & strateeg. Gespecialiseerd in communicatiestrategie en impactmeting. Na een workshop en verkennende analyse stippelen we de ideale communicatieroute uit. Samen met jouw klanten en medewerkers schrijven we aan een impactvoller verhaal.
 • Marguerite Evenaar
 •   marguerite@selab.nl
 •   +31 6 109 004 03
 •   http://www.selab.nl/
 • Licentie-sleutels
  voor organisaties met maatschappelijke relevantie in zorg, arbeid, onderwijs, welzijn, cultuur en milieu
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Se.lab ontwikkelt en verspreidt kennis over social enterprise. Se.lab ondersteunt en stimuleert meten en sturen op impact door organisaties met een maatschappelijke relevantie. Se.lab is ook een bruggenbouwer tussen sociaal, privaat en publiek domein op dit gebied.
 • Marijke Cornelis
 •   marijke@azetta.be
 •   0479/78.60.20
 •   http://http://www.diversiteitsacademie.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Coaching en procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een impactevaluatiemodel. Uitvoeren van kwalitatief (impact)onderzoek. Met een bijzondere focus op diversiteit en diversiteitsbeleid.
 • Nele Cox
 •   nele.cox@vives.be
 •   +32 (0) 478 20 06 33
 •   https://www.vives.be/nl/onderzoek/expertisecentrum/sociale-innovatie
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Binnen het expertisecentrum Sociale Innovatie, verbonden aan Vives Hogeschool, studiegebied sociaal agogisch werk, doen we onderzoek en coaching op vraag van organisaties binnen (en buiten) de social profit. Meer en meer blijkt er nood aan ondersteuning inzake impactmeting waardoor we hierin onze expertise opbouwen.
 • Nele Smets
 •   nele@tweeperenboom.be
 •   +32 0473 38 11 03
 •   http://tweeperenboom.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Tweeperenboom cvba begeleidt organisaties geconfronteerd worden met verandering en complexe uitdagingen. Impact realiseren, meten en vertellen is vaak inherent aan deze trajecten. Nele begeleidde ook projecten die expliciet vertrokken vanuit impactmeting: Joker, Vakantieparticipatie en PopPunt. Pragmatiek, wendbaarheid en competentieontwikkeling bij de klant staan voorop.
 • Pieter Jansen
 •   pieter@hipo-analytics.be
 •   0483/52.34.38
 •   http://www.hipo-analytics.be
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Hipo begeleidde al verschillende organisaties met het uitvoeren van de impact-analyse. Hipo richt zich bij uitstek op kwantitatieve analyses (data verzameling, verwerking en communicatie) en fungeert als een data-coach voor de organisatie.
 • Randy Mellaerts
 •   randy@remedi.be
 •   0478 76 05 35
 •   https://www.linkedin.com/in/randy-mellaerts/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Randy is consultant binnen de gezondheidszorg, farmaceutische en voedingsindustrie. Hij combineert wetenschappelijke expertise met ervaring in sociaal ondernemerschap, kwalitatief onderzoek en management van intersectorale consortia in binnen- en buitenland. Samen met Randy transformeer je impact tot een praktische hefboom als basis voor bewust ondernemerschap.
 • Sibylle Ouwerx
 •   sibylle@samman.be
 •   0497 83 20 53
 •   http://www.samman.be/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Begeleiden van social profit en profit organisaties naar meer sociale impact sedert 2011.
 • Veerle Geets
 •   info@veerle-geets.be
 •   0495 741 934
 •   http://www.veerle-geets.be
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Begeleiding van groepen en organisaties van bij het dromen tot concrete stappen richting resultaat. Ervaring met diverse verandertrajecten, beleidsplanning, evaluatie-, verbeter- en vernieuwingsoefeningen bij de overheid en in de non-profit.
 • Wouter Galle
 •   wouter.galle@sst.be
 •   +32 (0)498 53 46 86
 •   https://www.linkedin.com/in/wouter-galle-663b9a151/
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  We gaan samen op zoek naar de “big why”, waarom doen we wat we doen? Hoe maak je die meerwaarde zichtbaar? Welke acties creëren maatschappelijke verandering? Wat draag je bij? Waar zien we (neven)effecten ontstaan? Samen bouwen we aan jullie theory of change, ontrafelen de weg naar de gewenste impact en zoeken we naar logische lijnen en verbanden.