Sectororganisaties en fondsen

Impact evalueren. Hoe begin je daaraan?

Deze sectororganisaties en fondsen helpen je verder op weg. Ze volgden een opleiding rond impactevaluatie bij de Sociale InnovatieFabriek.

Een aantal van deze organisaties kan je een licentie sleutel bezorgen, zodat je Impact Wizard kan blijven gebruiken na de gratis testperiode. Heb je een band met één van de organisaties met licentie sleutels, neem dan contact met hen op.

Heb je geen band met deze organisaties, dan kan je een licentie sleutel aanvragen. Voor 120€ excl. btw kan je een vorming bijwonen en de Impact Wizard een jaar gebruiken. Stuur hiervoor een mail naar info@impactnetwerk.be.

 • Cera
 •   stephanie.desmet@cera.coop
 •   016 27 96 28
 •   https://www.cera.coop/
 • Licentie-sleutels
  voor partnerorganisaties in het kader van Cera-projecten
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Cera realiseert positieve impact in de samenleving via maatschappelijke dienstverlening. Bij haar maatschappelijke projecten beoogt Cera een maximale impact met een efficiënte inzet van financiële middelen. Cera begeleidt en ondersteunt haar projectpartners dan ook om impactgericht te werk te gaan, gebruik makend van Impact Wizard.
 • Gemeente Utrecht
 •   d.van.rhee@utrecht.nl
 •   +31 (0)30-2862808
 •   https://www.utrecht.nl/
 • Licentie-sleutels
  Voor de 10 deelnemers van de pilot impactmeting voor bewonersinitiatieven 2018
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Faciliteren en mede ontwikkelen van impactmeting en management i.s.m. met professionele partners. Om deze kennis te delen organiseren we ook sessies.
 • Hefboom
 •   Valerie.Carrette@hefboom.be
 •   02/205.17.20
 •   http://www.hefboom.be
 • Licentie-sleutels
  Voor sociale ondernemingen.
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties) en professionele initiatieven uit de sociale en duurzame economie. Met een gevarieerd aanbod op het vlak van financiering, managementadvies en dienstverlening draagt Hefboom actief bij tot het goed bestuur en een efficiënte werking van deze organisaties.
 • KINA - Koers Futuur
 •   home@kina.be
 •   03 218 72 09
 •   http://www.kina.be
 • Licentie-sleutels
  Voor de gemeenten die meestappen in het project Koers Futuur en daarbij een door KINA begeleid traject doorlopen.
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  In het kader van het project Koers Futuur wil KINA gemeenten en OCMW's helpen om tot een beleid en een actieplan rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te komen. We bekijken MVO heel breed en willen op die manier de impact van gemeenten op al hun stakeholders optimaliseren.
 • Nationale Loterij
 •   chris.luypaert@nationale-loterij.be
 •   02 238 45 11
 •   https://www.nationale-loterij.be/
 • Licentie-sleutels
  Voor maatschappelijke projecten die steun krijgen van de Nationale Loterij
 • Se.lab
 •   marguerite@selab.nl
 •   +31 6 109 004 03
 •   http://www.selab.nl/
 • Licentie-sleutels
  voor organisaties met maatschappelijke relevantie in zorg, arbeid, onderwijs, welzijn, cultuur en milieu
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Se.lab ontwikkelt en verspreidt kennis over social enterprise. Se.lab ondersteunt en stimuleert meten en sturen op impact door organisaties met een maatschappelijke relevantie. Se.lab is ook een bruggenbouwer tussen sociaal, privaat en publiek domein op dit gebied.
 • Sociale InnovatieFabriek
 •   iris@socialeinnovatiefabriek.be
 •   02 213 74 90
 •   http://www.socialeinnovatiefabriek.be
 • Licentie-sleutels
  Voor sociaal innovatoren en sociaal ondernemers van Sociale InnovatieFabriek.
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Workshops over impactevaluatie voor sociale innovatie, sociale ondernemers en impact coaches/consultants. Ondersteuning van kennismanagement en expertisedeling rond Impact Wizard.
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen - de Werkplekarchitecten
 •   sammy@dewerkplekarchitecten.be
 •   09 220 84 31
 •   http://www.dewerkplekarchitecten.be/
 • Licentie-sleutels
  Voor leden van Sterpunt Inclusief Ondernemen die deelnemen aan het Impacttraject
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  De Werkplekarchitecten bieden werkgevers realistische en financieel interessante HR-oplossingen voor hun arbeidsplaatswerking. Zij gaan met hen aan de slag om mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in hun ondernemingen een plaats te geven die maximaal bijdraagt tot het bedrijfsrendement, een inclusieve arbeidsmarkt en tot duurzaam (sociaal) ondernemerschap. Sterpunt Inclusief Ondernemen verenigt actie- en impactgericht de Werkplekarchitecten, inclusieve ondernemingen en maatschappelijke organisaties rond inclusief ondernemen.
 • Tabor
 •   brecht.deschepper@tabor.be
 •   09 235 82 19
 •   http://www.tabor.be/
 • Licentie-sleutels
  voor sociale ondernemingen
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  De focus ligt op de mate waarin de externe omgeving (maatschappij) de initieel gewenste effecten van de organisatiewerking effectief kan ervaren en hoe de organisatie daarop verder kan sturen (strategische cyclus van beleidsvoering).
 • Verso vzw
 •   wim.vanopstal@verso-net.be
 •   +32 (0)479 88 39 53
 •   http://www.verso-net.be/
 • Licentie-sleutels
  voor de ledenfederaties van Verso en de deelnemers aan piloottrajecten binnen zorg, welzijn, sociale economie en de socioculturele sector
 • Expertise op vlak van impactevaluatie
  Verso zet als interprofessionele werkgeversfederatie van de social profit in op een sterk sociaal ondernemerschap. Sociale impactmeting is daarbij van belang om het politieke en sociale draagvlak voor de maatschappelijke dienstverlening van sociale ondernemingen te ondersteunen. Belangrijker nog is dat impactmeting sociale ondernemingen helpt in hun strategie om sterke keuzes te maken over de impact die ze wensen te realiseren.